Blog Moodle

Moodle Cron i docker-compose?

Uruchamianie crona dla Moodle uruchomionego w kontenerze dockera za pomocą docker-compose

Utwórz przykładowo skrypt: moodle-cron.sh


#!/bin/bash
PATH=/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/bin:/bin
cd /home/docker/moodle
/usr/local/bin/docker-compose exec -T nazwa_kontenera_php php /home/moodle/admin/cli/cron.php >>/dev/null
                

W crontab uruchom skrypt:


* * * * * cd /home/docker/moodle && sh /home/moodle/moodle-cron.sh