Limsko.pl - web developer, linux admin

Zmiany programistyczne, dedykowane pluginy i szablony do CMS
WordPress, Joomla!, LMS Moodle i innych. Konfiguracja serwerów Linux pod usługi www (SLES/RHEL/Debian).

Przykładowe realizacje www

Projekty graficzne

Oferta

 • Proste projekty graficzne ulotek, plakatów, wizytówek i innych materiałów drukowanych
 • Projekty graficzne stron internetowych
 • Przygotowanie szablonów dla Joomla!, Wordpress, Moodle
 • Dedykowane moduły i pluginy do Joomla!, Wordpress, Moodle
 • Poprawki na gotowych stronach opartych o Joomla! lub Wordpress
 • Programowanie back-endu do zarządzania działającą już stroną
 • Strony i szablony przygotowywane są z wykorzystaniem responsive design
 • Instalacja i konfiguracja Moodle, Wordpress, Joomla!
 • Zabezpieczenie przed wirusami i malware Wordpress'a
 • Konfiguracja serwera LEMP/LAMP na Linux CentOS

Linux

Konfiguracja środowiska Linux

 • instalacja i konfiguracja Debian / Ubuntu Server / Centos / RHEL / SUSE
 • instalacja i konfiguracja nginx/apache
 • migracja usług na nowe serwery
 • aktualizacja usług na serwerze
 • instalacja i konfiguracja dodatkowych pakietów

Optymalizacja konfiguracji serwerów

 • optymalizacja konfiguracji serwerów dla zwiększenia ich wydajności
 • dostosowanie konfiguracji do dostępnych zasobów sprzętowych
 • audyt wydajności, benchmarking
 • konfiguracja systemów cache dla aplikacji webowych - redis / memcached
 • optymalizacja konfiguracji mysql

Audyt bezpieczeństwa:

 • audyt zabezpieczeń serwera
 • zabezpieczenie serwera
 • aktualizacja pakietów

Kontakt

tel. +48 790 551 397

e-mail za pośrednictwem formularza: